Som chef eller ledare har du ansvar för att företaget ska nå sina mål. De viktigaste resurserna i ett företag är medarbetarna. Då kan det kännas givet att ditt fokus ligger på att få medarbetarna att agera på ett särskilt sätt. Om det uppstår problem på jobbet så är det därmed hos medarbetarna som problemet ligger och det är där du har ditt fokus.

Det låter rimligt, men tänk om det är tvärt om.

Tänk om vägen att påverka dina medarbetare går via att ändra på ditt eget beteende? Forskning visar att du har allt att vinna på att rikta fokus mot vad du själv kan göra annorlunda för att få ett annat resultat hos dina medarbetare.

Forskare Judith Komaki har identifierat sju vanliga ledarskapsbeteenden och rangordnat dem i hur effektiva de är för att gynna prestation, motivation och hälsa hos medarbetare.

Här är topp tre sakerna du kan göra för att nå bättre resultat:

1. Ge återkoppling på utfört arbete. Be att få se din medarbetares arbete och återkoppla på det. Det är värdefullt oavsett vilken typ av arbete som utförts. Att få höra sin chefs bedömning av det arbete som utförts är oerhört givande och påverkar prestationen positivt.

2. Samla in information om din medarbetares prestation och arbetsutförande. Det här är nödvändigt för att du sedan ska kunna ge återkoppling. Visa ett genuint intresse för vad din medarbetare gör och hur det går. Ställ frågor i syfte att få veta mer och höra medarbetens tankar och åsikter om arbetet.

3. Bidra till att tydliggöra instruktioner inför kommande prestationer och arbetsutförande. Ledare är ofta mindre tydliga än vad de tror i samband med att nya uppgifter delas ut till medarbetare. Fråga om det finns några funderingar kring arbetsuppgiften och var lyhörd för eventuella osäkerheter hos medarbetaren.

Gör du någon av de här tre redan idag? Är det någon du ser redan nu som du kan göra mer av eller på ett bättre sätt?

Vill du lära dig mer om hur du kan utveckla ditt ledarskap? Kolla in våra kostnadsfria kurser här

Lycka till!

 

Sara Hellberg, Affärskompetens
sara.hellberg@affarskompetens.se

 

Vill du utveckla ditt ledarskap och stärka din roll som företagsledare?

Hos oss får du tillgång till kostnadsfria kurser inom ledarskap.