Reform

Effektiva team – Kompetensbehov och rekrytering i småföretag

Reform är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som Affärskompetens tillsammans med Företagarna Mellansverige, Gävle kommun och Värmlands projektparaply startades igång under våren 2023.

Projektets mål och syfte

Skapa en förflyttning hos småföretagaren i att gå från yrkesidentitet till företagarledaridentitet. Detta genom att öka insikt, kunskaper, kompetenser i småföretag kopplat till frågor som rör kompetensbehov, rekrytering och arbetsgivarperspektivet utifrån ett strategiskt perspektiv.

Vad företagen får

Det här projektet är för företag som vill få möjlighet att få stöd att utveckla och förbättra alla viktiga delar i företaget. Kanske behöver de avsluta anställningar och undrar hur det går till och hur de ska lösa arbetsuppgifterna på kvarvarande personal. Eller så behövs ny kompetens, antingen genom att utveckla de medarbetare som redan finns eller så behöves det anställas nya för att kunna fortsätta driva företaget framgångsrikt.

Efter att företaget deltagit i projektet Reform kommer de till exempel ha:

  • Utvecklat ledarskapet t ex genom att kunna ge feedback som förändrar. 
  • En mer effektiv styrning av företaget. 
  • Ha koll på företagets faktiska kompetens. 
  • Tryggheten i att veta vad som gäller om företaget behöver säga upp någon eller om en medarbetare har stor frånvaro. 
  • Medarbetare som vill och kan ta ansvar på jobbet.

Anmälan är öppen

Företag med 2-49 anställda, kan nu anmäla sitt intresse. Ansökningsprocessen sker löpande och insatserna startade hösten 2023.

Projektet i korthet:

Projekttid: Mars 2023– Februari 2026

Geografiskt område: Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Målgrupp: 150 småföretag och 525 deltagare.

Projektägare: Affärskompetens.

Medfinansiär och Samarbetspartner: Företagarna Mellansverige och Gävle Kommun.

Samarbetspart: Värmlands projektparaply.

Projektfinansiär: Europeiska socialfonden, ESF.

Vill ni kunna erbjuda era företag den här möjligheten?

Är det här intressant för företagen i din kommun eller region? Hör av dig till oss på partner@affarskompetens.se Mer information om hur företagen kan ansöka om att få kostnadsfri inventering, se nedan.