Projekt

Affärskompetens Sveriges Ideella förening driver projekt som medfinansieras av Europeiska unionen

Kommande projekt med start 2023

Kommande projekt: PerFekt

Kompetensutveckling som ger Effekt 

Målgrupp: Alla småföretag i hela Sverige. 
Projekttid: 2023-02-01 — 2026-03-31
Omfattning: 700 företag och 1750 deltagare

Projektet PerFekt har inte startat än. Skulle du vara intresserad av att vara med? Skicka in intresseanmälan nedan.

Kommande projekt: Reform

Bättre kompetensförsörjning för småföretag

Målgrupp: Företagsledare i Dalarna, Gävleborg och Värmland  
Projekttid: 2023-03-01 — 2026-02-28
Omfattning: 150 företag och 525 deltagare

Projektet Reform har inte startat än. Skulle du vara intresserad av att vara med? Skicka in intresseanmälan nedan.

Pågående projekt

Projekt Effekt

Kompetensutveckling för alla småföretag i hela Sverige

Målgrupp: Alla företag i Sverige som har 0-49 anställda.

Utvecklingen går allt snabbare och du behöver hänga med för att ditt företag ska gå bra över tid. I det här projektet får du och dina medarbetare tillgång till ett helt smörgåsbord av korta, konkreta, digitala kurser inom en rad olika företagarämnen samt företagscoaching. 

Projektet avslutades i februari 2023.

Projekt Digilo

Utveckla företaget med hjälp av digitala verktyg

Målgrupp: Företag i Region Gävleborg, Dalarna och Värmland, som har 0-49 anställda.

Digilo erbjuder korta, konkreta kurser och företagscoaching. Du och dina medarbetare får bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och arbetssätt.

Projektet avslutades i februari 2023.

 

Projekt ReLoad Skåne

Skräddarsytt för dig som driver företag i Skåne

Målgrupp: Företag i Skåne som har 0-49 anställda.

Du kan få fler kunder, bättre ekonomi, högre effektivitet och hjälp att planera och prioritera. Allt utgår från vilka behov du har i ditt företag. I projektet ingår möten med en företagscoach som hjälper dig lyfta blicken, staka ut riktningen och ta rätt beslut.

Projektet pågår till och med oktober 2023.

Projektet Effekt och Digilo genomförs i samarbete med Företagarna. 

Projektet ReLoad Skåne medfinansieras av Småföretagarnas Riksförbund.

Projektet ReLoad Skåne medfinansieras av Tillväxtverket.

Projektet Digilo medfinansieras av Sandvikens kommun.

Projektet ReLoad Skåne medfinansieras av Sveriges lantbruksuniversitet.

Projektet Digilo medfinansieras av Företagarna i Sandviken.

     9 av 10

deltagare rekommenderar Affärskompetens till andra företagare

Crispy Concept (Paula och Mats Törnvall)

– Vi har fått bättre koll på vårt nuläge och vårt viktigaste kompetensutvecklingsbehov. Affärskompetens har gjort att vi fått in kompetensutveckling i kalendrarna.

Paula & Mats Törnvall, Crispy Concept

– Affärscoachingen gav mig struktur i mitt arbete, insyn i säljmodellen, en tydlig vision, målbild och bättre planering. Nu har jag större förståelse för helheten.

Katarina Krüger, VD Optiwellness

– Jag valde Affärskompetens
för min egen personliga utveckling och för mitt företags möjlighet att utvecklas.

Christian Cedervharf, NP-Däck