Projekt

Affärskompetens Sveriges Ideella förening driver projekt som medfinansieras av Europeiska unionen

Våra projekt

Projekt Perfekt – Utveckling för det mindre  företaget

Korta och konkreta kurser

Helt kostnadsfria* kurser som lyfter dig som företagsledare, utvecklar din personal och stärker hela ditt företag.

Konceptet passar perfekt för dig som har ont om tid, inte vill lägga stora pengar på utbildningar och har svårt att avvara personal på arbetstid.

Här får du och dina medarbetare gå kurser inom områden som ekonomi, sociala medier, ledarskap, microsoft 365, försäljning mm. Vi anpassar hela upplägget efter ett mindre företags behov – så att det inte tar för mycket av din tid.

Kurserna sker digitalt så varken du eller dina medarbetare behöver lägga tid och pengar på resa och logi.

Om ni har svårt att komma loss på dagtid så finns även e-learning som ni kan göra när det passar er. 

Och det bästa av allt – du slipper googla efter bra och prisvärda kurser. 

*Erbjudandet är kostnadsfritt och möjliggörs genom projektet Perfekt som medfinansieras av Europeiska unionen. 

Vill du vara med i projektet Perfekt? Skicka in intresseanmälan nedan.

Projekt Reform – Rekrytera rätt

Bättre kompetensförsörjning för småföretag

Blir det ofta bråttom när du ska rekrytera och du har svårt att hitta rätt person med rätt kompetents till ditt företag?

Här får du nya insikter om ert verkliga behov och en konkret handlingsplan. Om du driver företaget i Gävleborg, Dalarna eller Värmlands län så kan du vara med i den här satsningen. 

Vi går på djupet i ditt företags behov av kompetens genom att göra en ordentlig genomgång av hur ni arbetar, vilken kompetens som redan finns i företaget och vad ni behöver framåt. 

Det bästa av allt – du får stöd hela vägen av våra kompetenta och erfarna processledare. 

Detta erbjudande är kostnadsfritt och möjliggörs genom projektet Reform som medfinansieras av Europeiska unionen.

Vill du vara med i projektet Reform? Skicka in intresseanmälan nedan.

Din egen rådgivare

I den här satsningen får företagare en oberoende företagsrådgivare som analyserar företagets nuläge. Företagaren blir guidad genom frågeställningar som ger nya insikter om vad nästa steg är – för att göra företaget ännu mer lönsamt. 

Syftet med uppdraget är att stärka verksamhets- och/eller affärsutveckling genom digitaliseringens möjligheter för att därmed bidra till ökad konkurrenskraft i mikro- och småföretag i landsbygder.

Uppdraget ska bidra till fler digitalt mogna mikro- och småföretag och till att (på sikt) skapa fler arbetstillfällen i landsbygder. Uppdraget ska också bidra till stärkt hållbart företagande i landsbygder.

Företag på landsbyggdsort, med 0-49 anställda, kan nu anmäla sitt intresse. Urvalsprocessen sker löpande och insatserna startar hösten 2023.

Vill du vara med i rådgivnings- och coachinginsatsen?
Skicka in intresseanmälan nedan.

Rådgivnings- och coachinginsats på uppdrag av Tillväxtverket med finansiering från Landsbygdsprogrammet som Affärskompetens utför under perioden 2023-2024.

Uppdraget i korthet

Uppdragets tid: April 2023 – December 2024

Geografiskt område: Landsbygdskommuner

Målgrupp: 1300 företag med 0-49 anställda.

Uppdragsgivare: Tillväxtverket med finansiering från Landsbygdsprogrammet.

Projekt ReLoad Skåne

Skräddarsytt för dig som driver företag i Skåne

Målgrupp: Företag i Skåne som har 0-49 anställda.

Du kan få fler kunder, bättre ekonomi, högre effektivitet och hjälp att planera och prioritera. Allt utgår från vilka behov du har i ditt företag. I projektet ingår möten med en företagscoach som hjälper dig lyfta blicken, staka ut riktningen och ta rätt beslut.

Projektet pågår till och med oktober 2023.

Projekt Digilo

Utveckla företaget med hjälp av digitala verktyg

Målgrupp: Företag i Region Gävleborg, Dalarna och Värmland, som har 0-49 anställda.

Digilo erbjuder korta, konkreta kurser och företagscoaching. Du och dina medarbetare får bättre koll på hur man arbetar mer effektivt med hjälp av digitala verktyg och arbetssätt.

Projektet avslutades i februari 2023.

 

Projekt Effekt

Kompetensutveckling för alla småföretag i hela Sverige

Målgrupp: Alla företag i Sverige som har 0-49 anställda.

Utvecklingen går allt snabbare och du behöver hänga med för att ditt företag ska gå bra över tid. I det här projektet får du och dina medarbetare tillgång till ett helt smörgåsbord av korta, konkreta, digitala kurser inom en rad olika företagarämnen samt företagscoaching. 

Projektet avslutades i februari 2023.

Våra samarbetspartners och medfinansiärer

     9 av 10

deltagare rekommenderar Affärskompetens till andra företagare

Crispy Concept (Paula och Mats Törnvall)

– Vi har fått bättre koll på vårt nuläge och vårt viktigaste kompetensutvecklingsbehov. Affärskompetens har gjort att vi fått in kompetensutveckling i kalendrarna.

Paula & Mats Törnvall, Crispy Concept

– Affärscoachingen gav mig struktur i mitt arbete, insyn i säljmodellen, en tydlig vision, målbild och bättre planering. Nu har jag större förståelse för helheten.

Katarina Krüger, VD Optiwellness

– Jag valde Affärskompetens
för min egen personliga utveckling och för mitt företags möjlighet att utvecklas.

Christian Cedervharf, NP-Däck