Perfekt

Korta och konkreta kurser – anpassade för en småföretagares vardag

Perfekt är ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) som Affärskompetens tillsammans med Företagarna Sverige startade under våren 2023.

Projektets mål

Vi vet att många företag har utmaningar att få till utbildning i vardagen, därför har vi designat det här upplägget för att passa de förutsättningar mindre företag har. Här får både företagsledare och medarbetare möjlighet till kompetensutveckling vid tillfällen som passar dem.

Vad företagen får

Tillgång till digitala livekurser, inspelade kurser, föreläsningar och e-learning.

Kurser som till exempel:

  • Instagram för företag – en startguide
  • Google Ads
  • Grunden för försäljning – kom igång
  • Nå dina mål, led dig själv
  • Vårda ditt varumärke med rätt prissättning
  • Grunderna i bokföring
  • Öka lönsamhet genom att förstå dina ekonomiska rapporter
  • Den coachande företagsledaren

Och mycket mer inom försäljning, sociala medier, kommunikation, personlig utveckling, hållbarhet, MS365 och ledarskap.

Anmälan är öppen

Företag med 0-49 anställda, kan nu anmäla sitt intresse. Ansökningsprocessen sker löpande och insatserna startade juni 2023.

Projektet i korthet:

Projekttid: Februari 2023 – Mars 2026

Geografiskt område: Nationellt.

Målgrupp: 1750 deltagare och 700 företag.

Projektägare: Affärskompetens.

Samarbetspartner: Företagarna Sverige.

Projektfinansiär: Europeiska socialfonden, ESF.

Vill ni kunna erbjuda era företag den här möjligheten?

Är det här intressant för företagen i din kommun eller region? Hör av dig till oss på partner@affarskompetens.se. Mer information om hur företagen kan ansöka om att få kostnadsfri kompetensutveckling, se nedan.