Korta och konkreta kurser

Erbjudandet möjliggörs genom projektet Perfekt

– Helt utan kostnad

Som företagare får du tillgång till digitala livekurser, inspelade kurser, föreläsningar och e-learning. Nedan visar vi ett axplock av våra populära kurser.

Just nu har vi inga lediga platser kvar! Men skicka gärna in din ansökan – så kontaktar vi dig när vi tar emot nya företag igen.

Vill du veta mer? Kom på en digital infoträff
Boka din plats här →

Sociala medier och digital marknadsföring

Ta ditt nästa steg med ditt företag och låt sociala medier och digital marknadsföring bli dina verktyg för att öka varumärkesmedvetenhet, engagemang och försäljningen online.

Instagram för företag – en startguide

Upptäck Instagram och dess affärsmöjligheter på ett enkelt och lockande sätt. Lär dig hur du använder plattformen för att marknadsföra dina produkter eller tjänster och bygga ditt varumärke online. 

Google Ads

För dig som vill få grunderna i och förstå hur Google Ads fungerar. Efter den här föreläsningen kan du skapa din första kampanj för att nå nya kunder online. 

Youtube för företag

Lär dig grunderna i att använda YouTube Ads för att marknadsföra ditt företag på ett strategiskt och effektivt sätt.

LinkedIn för stärkt varumärke, fler affärer och ökad synlighet

Ta dig till nästa nivå och nå dina affärsmål med LinkedIn. Du får lära dig hur du kan använda LinkedIn för att stärka varumärket, attrahera rätt målgrupp, maximera din synlighet.

Försäljning

Att lära sig försäljning i ett företag kan vara fördelaktigt på många sätt, oavsett om du är en försäljningsrepresentant, företagsledare eller en medarbetare inom andra områden.

Grunden för försäljning – kom igång

Lär dig grunden för att komma igång med ditt försäljningsarbete och utveckla din säljförmåga. 

Öka försäljningen med gott kundbemötande

Ett gott kundbemötande är nödvändigt i de flesta affärer, och ju fler kunder du har desto viktigare blir det. Här får du får nycklar för att sätta dina rutiner för att bemöta just din kund på bästa sätt. 

Bättre analys för ökad försäljning

Här fokuserar vi på analys – och stort fokus kommer att läggas på behovsanalys. Här kommer du att lära dig hur du på ett ännu bättre sätt kan använda analyser för att förbättra försäljningen.

Digitala verktyg

Bli en hejare på de digitala verktygen så som Excel, Word eller Powerpoint. Låt de digitala verktyg hjälpa dig öka effektiviteten, spara pengar, förbättra kommunikationen i företaget.

Excel – grund och fördjupning

Lär dig Excel – en gång för alla.

Du kommer få lära dig bla:

 • Rad och kolumner
 • Celler
 • Formatering
 • Diagram
 • Dela och redigera

Word – grund och fördjupning

Kom igång med Word.

Du kommer få ta del av följande:

 • Skriva och redigera
 • Formatera text
 • Layout sidor
 • Infoga tabellbilder och vattenstämplar
 • Spara och skriva ut
 • Dela och använda samtidig redigering

Powerpoint – grund och fördjupning

Skapa presentationer med Powerpoint.

Vi går igenom:

 • Skapa presentation
 • Bilder och layout
 • Hyperlänkar och stavning
 • Lägg till bildobjekt
 • Presentera
 • Övergångar
 • Delning

Ledarskap och personlig utveckling

Lär dig mer om din personlig utveckling och bli medveten om dina styrkor, svagheter, värderingar och mål. Detta kan hjälpa dig att fatta bättre beslut i både företaget och privatlivet.

Öka engagemanget med konstruktiv kommunikation

Konstruktiv kommunikation ökar engagemanget och samarbetsförmågan och minskar missförstånd och irritationer. Du får konkreta tips och verktyg som du kan använda direkt efter avslutad kurs. 

Den coachande företagsledaren

Lär dig att leda dig själv och andra med ett coachande förhållningssätt. Beroende på vad det är som krävs – pepp, fokus, mod, energi, nya insikter – så kan frågorna du behöver ställa vara helt olika. 

Sju sätt att boosta din hjärna

Du får sju sätt att vårda din hjärna med en smart tallriksmodell. Följer du den kommer du att må bättre, få mer balans och bli mer effektiv. Du får även verktyg att hantera negativa tankar så att de inte stör dig.

Nå dina mål, led dig själv

Våra mål påverkar våra handlingar. Tydliga mål gör att vi orkar mer och ökar vår uthållighet och motivation. Du får verktyg för att skapa engagerande mål och leda dig själv för att nå dem.

Ekonomi

Har du svårt att förstå alla siffor i bokföringen? Få koll på ekonomin i företaget – en gång för alla. Förbättra din ekonomiska kompetens och få en stabilare och mer framgångsrik verksamhet.

Vårda ditt varumärke med rätt prissättning

Lär dig hur du kan maximera din lönsamhet genom att sammanfoga varumärke, prissättning och kampanjer.

Grunderna i bokföring

Är du trött på att känna dig vilseledd när du pratar med din bokföringskonsult? Vill du få en bättre förståelse för hur din företagsekonomi fungerar? Här får du lära dig bokföra själv – vi börjar från början.

Öka lönsamhet genom att förstå dina ekonomiska rapporter

För att förstå de egna ekonomiska rapporterna bättre behövs ofta ökad kunskap i ekonomiska begrepp, samband och nyckeltal.

Vill du veta mer?

Häng med på vår digitala informationsträff

Vår kollega Ulrika berättar mer om upplägget och du kan även ställa frågor under mötet.
Krockar det med annat i din kalender? Det gör inget. Anmäl dig ändå så skickar vi en inspelning till dig efteråt.

Vill du ha tillgång till det här smörgåsbordet av kurser?

– Helt utan kostnad

Vi vet att många företag har utmaningar att få till utbildning i vardagen, därför har vi designat det här upplägget för att passa de förutsättningar mindre företag har. Här får du möjlighet att utbilda både dig som företagsledare och dina medarbetare vid tillfällen som passar er.

Anmäl dig direkt eller häng med på en av våra informationsträffar för att veta mer.

Projektet är kostnadsfritt och det är möjligt eftersom det finansieras av ESF (Europeiska socialfonden) i samarbete med Företagarna. För att vara med behöver du fylla i en ansökan till projektet samt svara på statsstödsfrågor.

Ett statsstöd innebär att man som företag får ekonomisk stöttning genom offentliga medel, i vårt fall genom kompetenshöjande utbildningsinsatser. Stödet söks genom att signera en statsstödsblankett. Du kan vara med om du inte tidigare mottagit stöd av mindre betydelse för mer än 300 000 EUR under en treårsperiod.

Om det behövs, hjälper vi dig med att fylla i ansökan. Ett godkänt statsstöd ger dig möjlighet att kostnadsfritt vara med i projektets aktiviteter. Du behöver dock signera all närvarotid (visa att du har deltagit på kurs), så vi kan redovisa det till ESF.

Just nu har vi inga lediga platser kvar! Men skicka gärna in din ansökan – så kontaktar vi dig när vi tar emot nya företag igen.

Gratis kurser – i olika format som passar dig

Digitala livekurser

Med våra lärarledda kurser utforskar du en mångfald av ämnen. Under tre timmar får du kunskapspåfyllning direkt från experterna.

E-learning

Mästra nya färdigheter på dina villkor med vår flexibla e-learning – helt i din egen takt, när och var du vill.

Inspelade kurser

Gå på våra inspelade kurser! Du får massor av konkreta tips och verktyg och du gör dem när det passar dig som bäst!

Föreläsningar

Lyssna och lär! Ge dig själv och företaget ny energi genom våra inspirerande föreläsningar.

Har du frågor?

Kontakta oss på info@affarskompetens.se eller ring 010-641 01 10.

    9 av 10

företagare rekommenderar Affärskompetens

Crispy Concept (Paula och Mats Törnvall)

– Vi har fått bättre koll på vårt nuläge och vårt viktigaste kompetensutvecklingsbehov. Affärskompetens har gjort att vi fått in kompetensutveckling i kalendrarna.

Paula & Mats Törnvall, Crispy Concept

Katarina Kruger ägare av Optiwellness

– Affärscoachingen gav mig struktur i mitt arbete, insyn i säljmodellen, en tydlig vision, målbild och bättre planering. Nu har jag större förståelse för helheten.

Katarina Krüger, Optiwellness

Christian Cedervharf på NP-Däck

– Jag valde Affärskompetens
för min egen personliga utveckling och för mitt företags möjlighet att utvecklas.

Christian Cedervharf, NP-Däck