Kostnadsfritt!

Effektiva team

Led företaget och jobba långsiktigt trots att du har ont om tid 

Erbjudandet möjliggörs genom projektet Reform

Driver du ett företag och har kroniskt ont om tid? Inte konstigt. Större företag har olika avdelningar för vad du behöver hantera varje dag. De har HR-personer som fixar med rekrytering och kompetensutveckling. Ekonomichef som håller ordning på både budget och redovisningen. Och en ledningsgrupp som jobbar utifrån fastslagna processer för beslutshantering, mål och strategier. 

Om du undrar varför du har svårt att hinna med att leda personalen, följa upp verksamheten och ersätta medarbetare när någon slutar eller blir sjuk, så ja där har du svaret.  

Att driva ett företag med färre anställda är inte detsamma som att leda ett stort. Därför finns satsningen Reform. Här får du möjlighet att få stöd att utveckla och förbättra alla viktiga delar i ditt företag. Reform gör det lättare för dig att avsätta tiden och upplägget är tydligt. Du behöver inte driva hela arbetet själv utan blir guidad steg för steg.  

För att kunna vara med i Reform behöver ditt företag ha 2-49 anställda och finnas i Gävleborgs län, Värmlands län eller Dalarnas län.  

Häng med på vår digitala informationsträff – där vi berättar mer!

17 juni kl. 08.00-08.30

1 juli kl. 08.00-08.30

Erbjudandet möjliggörs genom projektet Reform som är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och medfinansieras av Företagarna Mellansverige och Gävle kommun i samarbete med Värmlands projektparaply.

Efter att ha deltagit i Effektiva team – projekt Reform kommer du till exempel ha:

  • Utvecklat ledarskapet t ex genom att kunna ge feedback som förändrar. 
  • En mer effektiv styrning av företaget. 
  • Ha koll på er faktiska kompetens. Vad kan ni redan idag och vad behöver ni fylla på med för att fortsätta vara konkurrenskraftiga?  
  • Tryggheten i att veta vad som gäller om du behöver säga upp någon eller om en medarbetare har stor frånvaro. 
  • Medarbetare som vill och kan ta ansvar på jobbet.

    9 av 10

företagare rekommenderar Affärskompetens

Crispy Concept (Paula och Mats Törnvall)

– Vi har fått bättre koll på vårt nuläge och vårt viktigaste kompetensutvecklingsbehov. Affärskompetens har gjort att vi fått in kompetensutveckling i kalendrarna.

Paula & Mats Törnvall, Crispy Concept

Katarina Kruger ägare av Optiwellness

– Affärscoachingen gav mig struktur i mitt arbete, insyn i säljmodellen, en tydlig vision, målbild och bättre planering. Nu har jag större förståelse för helheten.

Katarina Krüger, Optiwellness

Christian Cedervharf på NP-Däck

– Jag valde Affärskompetens
för min egen personliga utveckling och för mitt företags möjlighet att utvecklas.

Christian Cedervharf, NP-Däck