Effektiva team

Erbjudandet möjliggörs genom projektet Reform

Står du inför att göra förändringar i din verksamhet men är osäker på hur du ska gå vidare? Kanske behöver du avsluta anställningar och undrar hur det går till och hur du ska lösa de arbetsuppgifterna på kvarvarande personal. Eller så behöver ny kompetens, antingen genom att utveckla de medarbetare du har eller så behöver du anställa nya för att kunna fortsätta driva företaget framgångsrikt.

Här kan du få stöd i att hitta det bästa sättet att optimera din verksamhet så att rätt person gör rätt saker.   

Ansöker du om att gå med i den här satsningen kommer du att få omfattande stöd genom hela det här arbetet. Du får en guidning genom hela processen av en egen rådgivare i flera steg. Vi gör en ordentlig genomgång av hur ni arbetar, diskuterar mål, inventerar den kompetens ni redan har för att nå framtida mål. Kanske behöver ni anställa eller så behövs internutbildning, en omorganisering av verksamheten eller ändringar i målsättningarna.

Som deltagare i Effektiva team får du även möjlighet att gå på olika webinar inom ledarskap och HR-området. Vi kommer endast öppna upp för 150 företag med 3-49 anställda från norra mellansverige (Gävleborg, Dalarna, Värmland).

Här är några av webinaren du kan gå:

Det här får du: 

  • Nulägesanalys av er verksamhet 
  • En inventering av er befintliga kompetens i företaget 
  • En kompetensutvecklingsplan 
  • Kurser inom ledarskap och HR 
  • Uppföljning och coaching av egen rådgivare 

– Helt utan kostnad

Här är några av webinaren du kan gå:

Led dig själv och skapa ett mer hållbart liv

Fem effektiva ledarskapsbeteenden

Hantera svåra samtal på ett enklare sätt

Chef vs Ledarskap

Fem steg till modigt företagande

Bli bättre på omvärldsanalys

Är det här intressant för ditt företag?

Blir du en av våra deltagare kan du och dina medarbetare få upp till ca 150 timmar (beroende på hur många anställda ni är) av rådgivning, processledning, kompetensutvecklingsplan, kurser, föreläsningar och workshops tillsammans med oss på Affärskompetens. 

Det här är en möjlighet att helt utan kostnad för en kvalificerad analys av ditt företag både idag och imorgon.  

För att kunna få delta i projektet behöver du ansöka om att delta i projektet Reform som är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och medfinansieras av Företagarna Mellansverige och Gävle kommun i samarbete med Värmlands projektparaply. Projektet startas igång under våren 2023. Vi kör igång de första deltagande företagen under hösten 2023. 

    9 av 10

företagare rekommenderar Affärskompetens

Crispy Concept (Paula och Mats Törnvall)

– Vi har fått bättre koll på vårt nuläge och vårt viktigaste kompetensutvecklingsbehov. Affärskompetens har gjort att vi fått in kompetensutveckling i kalendrarna.

Paula & Mats Törnvall, Crispy Concept

Katarina Kruger ägare av Optiwellness

– Affärscoachingen gav mig struktur i mitt arbete, insyn i säljmodellen, en tydlig vision, målbild och bättre planering. Nu har jag större förståelse för helheten.

Katarina Krüger, Optiwellness

Christian Cedervharf på NP-Däck

– Jag valde Affärskompetens
för min egen personliga utveckling och för mitt företags möjlighet att utvecklas.

Christian Cedervharf, NP-Däck