din egen rådgivare
 helt utan kostnad
 

Över 800 företagare har valt att satsa på Din egen rådgivare och 177 av dem sysslar med jord- och skogsbruk. Är det din tur nu att få någon att utveckla ditt företag tillsammans med? Då ska du passa på nu – du har gräddfil in. Bara att ansöka och det är 100 % garanterat att du får kostnadsfritt stöd av företagsutvecklare och specialistrådgivare.

Hushållningssällskapet har fått ett uppdrag av Affärskompetens Sverige att stötta dig som landsbygdsföretagare i utvecklingen av din verksamhet genom oberoende rådgivning.

Du kan tillsammans med en rådgivare från Hushållningssällskapet ta fram en konkret och tydlig handlingsplan för vad du behöver utveckla i din verksamhet. Vi kallar det ”Din egen rådgivare”. Du som deltar får dessutom tillgång till Hushållningssällskapets specialistrådgivare inom områden som till exempel precisionsodling, virtuella stängsel, digital fältdokumentation eller digital egenkontroll.  

Insatserna utgår helt från de behov du har och du får med dig en tydlig bild av vad du ska satsa på härnäst. 

Du har möjlighet till totalt 15 timmar analys och rådgivning, där följande ingår:  

• Kartläggning av ditt företags behov
• Analys av möjliga utvecklingsvägar
• Generell rådgivning kring ditt företags affärsutveckling
• Specialistrådgivning
• En konkret handlingsplan så att du vet ditt nästa steg 

För mer information gå in på affarskompetens.se/din-egen-radgivare

Din egen rådgivare levereras på uppdrag av Tillväxtverket med finansiering från Europeiska unionen. Livsmedelsproduktion, skogsbruk och besöksnäring är tre av de prioriterade branscherna för det här stödet. Din egen rådgivare utförs här med Hushållningssällskapet som underleverantör.  

Missa inte den här möjligheten att få stöd i utvecklingen av din verksamhet tillsammans med rådgivare som är specialister på ditt område 

Ansök till Din egen rådgivare

Ansök nu