Att få saker ur händerna är en viktig egenskap hos oss som driver företag, oavsett om vi har anställda eller kör själva. Det finns ett enkelt tips som underlättar vägen mot dina mål: Börja planera med slutet i åtanke. Låter det bakvänt?

Det har visat sig att det är mer framgångsrikt att börja planera bakifrån när du ska genomföra ett arbete.

Här är tre steg att följa:

1. Börja med att definiera vad som är målet. Skriv ner målbilden så tydligt som du förmår. Det kan vara till exempel “Ha en ny hemsida på plats med alla texter och bilder till den 15 januari 2024”.

2. Utifrån den målbilden med deadline så gör du aktivitetsplanen, steg för steg baklänges. Om det handlar om en ny hemsida så kan stegen vara:  

» Korrläsa alla sidor (sista aktiviteten)
» Skapa och designa sidorna i wordpress 
» Välja ut samtliga bilder
» Skriva texter till alla sidor
» Sätta upp wordpressite
» Välja webbhotell
» Skapa menystrukturen inkl undermenyer/sidor i word 
» Identifiera hemsidans tre viktigaste syften t ex sälj, samla in leads, ge kunden mer information om tjänster (första aktiviteten) 

3. Tidsätt de olika aktiviteterna, sätt en deadline och boka in dig själv i kalendern. När du börjar med slutet i åtanke blir det tydligt vilka steg du behöver ta eftersom alla aktiviteterna bygger på varandra. En hjälpsam fråga blir, om det här ska vara på plats, vad krävs innan då? Till exempel om du ska designa sidorna på din nya hemsida, vad behöver du ha klart innan?  

När du har identifierat alla aktiviteterna så kan du både uppskatta vilken tid du tror att de tar och lägga in dem i din kalender. När de väl ligger där så är sannolikheten att du får dem gjorda så mycket större än om du bara har dem i huvudet.  

Vad är det du behöver göra i ditt företag som du redan nu kan identifiera slutmålet med?

Lycka till!

   Linnea Gibbs, Affärskompetens
   linnea.gibbs@affarskompetens.se

    

   Vill du ta ett grepp om hur du kan jobba smartare och mer effektivt? 

   Vi hjälper dig att hitta vart i ditt företag du kan göra förändringar för att spara tid.