Välkommen på en digital informationsträff

Många företagare känner sig ensamma i sin roll som ledare och saknar någon att diskutera företagets utveckling med. Dessutom är det ofta en utmaning att hinna lära sig nya saker, så som att marknadsföra företaget i sociala medier, sälja smartare eller digitala program som Excel, PowerPoint och Teams.

Vi har två satsningar som finansieras av medel från Europeiska unionen vilket gör att du kan delta i dem helt utan kostnad. Upplägget är anpassat efter ett mindre företags behov. Allt sker digitalt så du inte behöver lägga tid på att resa.

 

Vill du veta mer ?

Häng med på en digital informationsträff där vi berättar mer om upplägget och du kan ställa frågor.

Krockar det med annat i din kalender? Det gör inget. Anmäl dig ändå så skickar vi en inspelning till dig efteråt.

”Din egen rådgivare” möjliggörs genom ett uppdrag från Tillväxtverket som är finansierat av Europeiska Unionen. Korta konkreta kurser tillhandahålls genom projektet ”Perfekt” som delvis är finansierat av ESF, Europeiska socialfonden. 

Kommande tillfällen

12 december
kl. 08.00-08.30

11 januari
kl. 08.00-08.30

Citat från våra företagare

Crispy Concept (Paula och Mats Törnvall)

– Vi har fått bättre koll på vårt nuläge och vårt viktigaste kompetensutvecklingsbehov. Affärskompetens har gjort att vi fått in kompetensutveckling i kalendrarna.

Paula & Mats Törnvall, Crispy Concept

Katarina Kruger ägare av Optiwellness

– Affärscoachingen gav mig struktur i mitt arbete, insyn i säljmodellen, en tydlig vision, målbild och bättre planering. Nu har jag större förståelse för helheten.

Katarina Krüger, Optiwellness

Christian Cedervharf på NP-Däck

– Jag valde Affärskompetens
för min egen personliga utveckling och för mitt företags möjlighet att utvecklas.

Christian Cedervharf, NP-Däck

Korta konkreta kurser 

Erbjudandet möjliggörs genom projektet Perfekt som medfinansieras av Europeiska unionen.

= inspelad kurs  = workshop  = webinar  = digital livekurs

Ekonomi

  Sätt rätt pris

  Bokföring – ett redskap för att styra verksamhet framåt

  Finansiering

◍  Pensionssparande

  Företagsekonomi för dummies

Marknadsföring

◍  Utveckla din epost-marknadsföring för att sälja mer

◍  Säljer du borrar eller säljer du hål?

  Upptäck möjligheterna med generativ AI

Kommunikation och marknad

◍  Grunderna i SEO

◍  Innehållsskapande för effektiv kommunikation

 

Försäljning

◍  En gång säljare – alltid säljare?  

◍  Kundresan – en hjälp på vägen  

◍  Gå från kundmottagare till att utveckla ditt säljbeteende

◍  Hur du får fler kunder med LinkedIn utan att sälja

  Våga fråga om affären

Sociala medier

◍  3 steg till ett starkt personligt varumärke på Instagram

◍  Skapa en LinkedInprofil som sticker ut

◍  Filma med mobilen för sociala kanaler

◍  Lär dig designa dina egna grafiska mallar för sociala medier i Canva

Ledarskap

◍  Hållbart ledarskap för företag och personal i balans

◍  Ge och ta emot feedback

  Förebygg och hantera konflikter

Digital marknadsföring

◍  Gör sociala medier till din bästa säljare

◍  Innehåll för sociala medier

Hållbarhet

◍  Hur berörs ditt företag av de Globala Målen?

  10 steg till ett mer hållbart företag

Personlig utveckling

◍  Balans och självledarskap

◍  Coacha dig själv

E-learning

Microsoft 365

– Excel grund och fördjupning
– Word grund och fördjupning
– Outlook grund och fördjupning
– PowerPoint grund och fördjupning
– Teams
– Forms
– OneNote
– OneDrive

Vill du ha tillgång till det här smörgåsbordet av kurser?

Vi vet att många företag har utmaningar att få till utbildning i vardagen, därför har vi designat det här upplägget för att passa de förutsättningar mindre företag har. Här får du möjlighet att utbilda både dig som företagsledare och dina medarbetare vid tillfällen som passar er.

Ansök direkt eller häng med på en av våra informationsträffar för att veta mer.

Pris: Kostnadsfritt

Ansök direkt för att delta i projektet Perfekt:

Kurser i olika format

 • Inspelade kurser
  Varje kurspaket består av 4-6 st korta filmer.
   
 • Workshops
  Några av kurspaketen kan du bygga på med en lärarledd workshop. Kravet är att du har tagit del av det aktuella kurspaketet innan, under workshopen får du tillfälle att fördjupa dig och jobba vidare och kan ställa frågor till kursledaren.
 • Webinars
  Pågår 1 timme och är lärarledd och live. Här kan vi ta emot många personer samtidigt. Webinaret spelas också in.
 • Digitala livekurser
  Lärarledda kurser.
   
 • E-learningskurser
  Vi erbjuder ett antal olika e-learningkurser inom Microsoft 365. Det är färdiginspelade kurser där du tränar själv och på ett pedagogiskt sätt lotsas framåt och får kunskaper inom ämnet (t ex Excel, Outlook och PowerPoint).
   
 • Inspirationsföreläsningar
  Vi kommer även vid ett par tillfällen erbjuda olika slags föreläsningar som inspiration.  

Projektet är kostnadsfritt och det är möjligt eftersom det finansieras av ESF (Europeiska socialfonden) i samarbete med Företagarna. För att vara med behöver du fylla i en ansökan till projektet samt svara på statsstödsfrågor.

Ett statsstöd innebär att man som företag får ekonomisk stöttning genom offentliga medel, i vårt fall genom kompetenshöjande utbildningsinsatser. Stödet söks genom att signera en statsstödsblankett. Du kan vara med om du inte tidigare mottagit stöd av mindre betydelse för mer än 200 000 EUR under en treårsperiod.

Om det behövs, hjälper vi dig med att fylla i ansökan. Ett godkänt statsstöd ger dig möjlighet att kostnadsfritt vara med i projektets aktiviteter. Du behöver dock signera all närvarotid (visa att du har deltagit på kurs), så vi kan redovisa det till ESF.

Har du frågor?

Kontakta oss på info@affarskompetens.se eller ring 010-641 01 10.

Vill du ha tillgång till det här smörgåsbordet av kurser?

Häng med på en digital informationsträff där vi berättar mer om upplägget och du kan ställa frågor.

Krockar det med annat i din kalender? Det gör inget. Anmäl dig ändå så skickar vi en inspelning till dig efteråt.

”Din egen rådgivare” möjliggörs genom ett ett uppdrag från Tillväxtverket som är finansierat av Europeiska Unionen. Korta konkreta kurser tillhandahålls genom projekt ”Perfekt” som delvis är finansierat av ESF, Europeiska socialfonden. 

Kommande tillfälle

12 december
kl. 08.00-08.30

Vill du ha tillgång till det här smörgåsbordet av kurser?

Häng med på en digital informationsträff där vi berättar mer om upplägget och du kan ställa frågor.

Krockar det med annat i din kalender? Det gör inget. Anmäl dig ändå så skickar vi en inspelning till dig efteråt.

Kommande tillfälle

12 december
kl. 08.00-08.30

”Din egen rådgivare” möjliggörs genom ett ett uppdrag från Tillväxtverket som är finansierat av Europeiska Unionen. Korta konkreta kurser tillhandahålls genom projektet ”Perfekt” som delvis är finansierat av ESF, Europeiska socialfonden. 

Kostnadsfri affärsutveckling. Det är du värd.

På uppdrag av Tillväxtverket erbjuder Affärskompetens Sverige kostnadsfri rådgivning, som medfinansieras av Europeiska unionen.

Din egen rådgivare

Vill du ta ett grepp om hur du kan jobba smartare och mer effektivt? Vi hjälper dig att hitta vart i ditt företag du kan göra förändringar för att spara tid.

Du träffar våra kompetenta företagscoacher som är specialiserade på ett mindre företags behov och tillsammans går ni igenom vart du vill och hur du kan komma dit. Vi djupdyker i hur du kan utveckla ditt företag genom att jobba smart med digitala verktyg. Det är ett perfekt tillfälle för dig att få kvalificerat stöd i företagets utveckling så att du kan vara trygg med att nästa steg du tar är åt rätt håll.

Du har möjlighet att få upp till 10 timmar där följande ingår:

• Kartläggning av ditt företags behov
• Analys av möjliga utvecklingsvägar
• Individuell rådgivning
• En konkret handlingsplan så att du vet ditt nästa steg

Pris: Kostnadsfritt

Fyra steg som tar ditt företag framåt

Steg 1 – Vilka är dina behov?

Vi kartlägger behoven du har i ditt företag. Övningen sker oftast i grupp med givande diskussioner. Du formulerar en målbild och gör en självskattning av ditt nuläge.

Steg 2 – Handlingsplan tar form

Du får ett förslag på handlingsplan från din rådgivare och vid behov även förslag på direkta insatser från någon av våra specialister.

Steg 3 – Handlingsplanen blir mer konkret

Du får träffa din rådgivare och göra handlingsplanen mer konkret. Finns behov av specialistrådgivning så diskuterar och planeras det. Din rådgivare kan även visa dig digitala verktyg som kan vara aktuella för dina behov. Arbetet konkretiseras och du får en handlingsplan för ditt företag.

Steg 4 – Uppföljning för framgång

Efter framtagen handlingsplan så bokas två kortare möten för att följa upp hur det går.

Låter det intressant att både få klart för dig destinationen och kartan dit?

Då ska du ansöka nu. När du gjort det kontaktar vi dig. Inga kostnader, inga konstigheter.

Det här är en satsning som möjliggörs genom Tillväxtverket med finansiering från Europeiska unionen. Satsningen riktar sig till företag på landsbygden samt sex prioriterade branscher, men även företag utanför dessa kan få möjlighet till en egen rådgivare.

För att vara med behöver du fylla i en statstödsansökan. Ett statsstöd innebär att man som företag får ekonomisk stöttning genom offentliga medel, i vårt fall genom kompetenshöjande utbildningsinsatser. Stödet söks genom att signera en statsstödsblankett.

Du kan vara med om du inte tidigare mottagit stöd av mindre betydelse för mer än 200 000 EUR under en treårsperiod.

Om det behövs, hjälper vi dig med att ansökan. Ett godkänt statsstöd ger dig möjlighet att kostnadsfritt vara med i projektets aktiviteter.

Du har möjlighet att få upp till 10 timmar där följande ingår:

• Kartläggning av ditt företags behov
• Analys av möjliga utvecklingsvägar
• Individuell rådgivning
• En konkret handlingsplan så att du vet ditt nästa steg

Pris: Kostnadsfritt